Vi skal i den grad omstille os på grund af klimaet. Men der er sket en eskalering af debatten om den grønne omstilling rent politisk, som har sin årsag i den ulykkelige situation i Ukraine. Det mener specialist i europæisk politik og tidligere Klima- og Energiminister Lykke Friis, som d. 20. maj gæster Skivemødet for at drøfte Power-to-X og andre muligheder for at påvirke den globale klimakrise. Hun peger på, at forsyningsikkerhed har fået en plads i debatten, som lige nu overskygger miljøhensynet – men at vi skal passe på ikke at lade os friste af en kortsigtet løsning.

Den grønne omstilling har stået højt på den internationale dagsorden i årevis. Men Ruslands invasion af Ukraine har eskaleret debatten, og flyttet fokus fra CO2-udledning til forsyningssikkerhed. Det fortæller Lykke Friis, der som ekspert i europæisk politik og tidligere Klima- og Energiminister deltager i Skivemødets debat om Power-to-X og lokale vækstmuligheder d. 20. maj 2022. ”Men det er vigtigt at have øjet på bolden, og ikke blive fristet af hurtige løsninger på hverken det ene eller det andet område”, siger hun.

Historisk ændring i vores evne til at samarbejde
Drejningen i debatten omkring bæredygtige energikilder er ifølge Lykke Friis nødvendig for at skabe resultater, både hvad angår miljø og forsyningssikkerhed. ”Vi er gået fra at skændes om udledningen af CO2, til at enes om en fælles sikring mod energiforsyning som et våben i en politisk krise”, forklarer hun. ”Situationen i Ukraine er ufatteligt tragisk, men den har ført til en historisk ændring i vores forståelse af energiudfordringen og evne til at samarbejde. Det sker, fordi koblingen mellem klima og sikkerhed giver en meget stærk fortælling. Det er helt unikt at være vidne til, når man ser på de stridigheder, der har været i EU omkring emnet indtil nu. Og vi kommer ikke uden om, at samarbejdet er afgørende, både sikkerhedspolitisk og miljømæssigt”, fortsætter hun.

Vi må ikke pantsætte os selv sikkerhedspolitisk
Når diskussionen omkring forsyningssikkerhed giver et mere kortsigtet fokus, så betyder det ifølge Lykke Friis også, at vi står over for en risiko for at pantsætte os selv sikkerhedspolitisk ved at falde for fristelsen til at vælge en hurtig løsning. Hvis vi løser forsyningsproblemet ved at indgå et samarbejde med en anden international udbyder, som vi ikke deler værdier med, så løser vi et forsyningsproblem, men flytter en sikkerhedsrisiko med. På samme måde kan vi holde virksomhederne i gang med fossile brændstoffer hér og nu, men øge miljøbelastningen som en konsekvens, forklarer hun.

”Vi skal holde tungen lige i munden, og ikke vælge investeringer, som går imod vores overordnede målsætninger. Vi skal se på, hvad det kræver af os alle sammen at omstille os til noget mere energivenligt. Hvordan kan vi blive selvforsynende, så vi ikke er afhængige af andre nationer, som ikke deler vores værdier. Hvordan kan vi sikre energiformer, som kan transporteres – og dermed ikke angribes som et led i strategisk krigsførelse. Og hvordan kan vi skabe en samlet effekt, som inddrager samtlige energikilder”, forklarer hun.

Der er behov for et mere nuanceret syn på grøn omstilling
I diskussionen om grøn omstilling har debatten ifølge Lykke Friis en tendens til at rette sig mod enkelte løsninger, i stedet for at fokusere på en samlet indsats. ”Når vi diskuterer miljøpolitik og alternative energikilder, så nytter det ikke at fokusere på ét område alene. Vi er nødt til at trække på samtlige energikilder, hvis vi skal flytte os mod mere bæredygtighed – både hvad angår miljø og forsyningssikkerhed”, forklarer hun. ”Det er også derfor, det er så vigtigt, hvordan tingene udvikler sig i øjeblikket, med grønne trendsættere, et større fokus på at blive en grøn motor, som kan trække talent, kapital og resultater. Alle kommer til at efterspørge de hér løsninger, fordi de udgør en mere omfattende løsning på en nuanceret udfordring”, slutter hun.

Følg med i samtalen om ”Grøn omstilling og balance: på vej mod Power-to-X og lokale vækstmuligheder” til Skivemødet d. 20. maj kl. 13:00-13:30, når Klaus Knudsen Pedersen vender emnet med Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd, Lykke Friis, Christopher Sorensen, Greenlab Skive A/S og Anders Vedel, Chief Scientific Officer hos Vestas.

Faktaboks

  • Lykke Friis er specialist i europæisk politik med særligt fokus på Tyskland.
  • Hun er direktør i Tænketanken Europa, tidligere prorektor ved Københavns Universitet, formand for Det Udenrigspolitiske Selskab og tidligere klima-, energi- og ligestillingsminister.
  • Hun har udgivet adskillige bøger om EU og Tyskland og sidder i dag i en række europæiske tænketanke.
  • Lykke Friis er en flittigt brugt ekspert af tv og radio.