HVIS FREMTIDENS VIRKSOMHEDER VIL TILTRÆKKE MEDARBEJDERE, SKAL DE FOKUSERE MERE PÅ ARBEJDETS INDHOLD OG MINDRE PÅ EFFEKTIVITET OG DETAILSTYRING. KAPTAJNEN, DER STYRER SKIBET, SKAL MINDE MERE OM DEN EMPATISKE BEHA FRA ”KURS MOD FJERNE KYSTER” OG MINDRE OM TINTINS ENERÅDIGE HADDOCK. DET ER BUDSKABET FRA FREMTIDSFORSKER ANNE SKARE NIELSEN, SOM KAN OPLEVES PÅ SKIVEMØDET 23. SEPTEMBER I DIALOG MED ERHVERVSMANDEN PETER NØRGAARD.

Anne Skare Nielsen har forsket i tendenser inden for blandt andet arbejdsmarked og samfundsudvikling i to ĂĽrtier. Hun har derfor masser af spĂŚndende pointer om, hvilken retning fremtidens arbejdsmarked bevĂŚger sig i. Til debatten i Skive vil hun bl.a. tale om, hvordan vi kommer til at arbejde sammen. Hun siger:

– Vi kommer til at arbejde bedre, frem for mere. Det er helt centralt for fremtidens medarbejdere, at arbejdet skal give mening. Ligegyldigt hvad de laver og på hvilken arbejdsplads.

VIGTIGT MED EN VISION

Anne forklarer, at det er vigtigt, at fremtidens kaptajn/leder inddrager medarbejderne, lytter og giver dem ansvar. Til gengæld får arbejdspladsen dedikerede ansatte, som engagerer sig og arbejder ud fra en personlig drivkraft. Chefen skal lave en arbejdsplads, hvor alle ”shiner”. Det er imidlertid også afgørende, at han eller hun kan formulere virksomhedens vision:

– Hvis man ikke har en vision for, hvad man vil som arbejdsgiver, får man svært ved at tiltrække dygtige medarbejdere. Undersøgelser viser, at hver fjerde medarbejder faktisk sidder på vippen til at sige op, så arbejdsgiveren skal gøre sig attraktiv.

ÉN KÆMPESTOR FORSTYRRELSE

Anne beskriver fremtidens generation af medarbejdere som nogle, der er vokset op med bĂĽde inddragelse og udsyn til verden. De er vant til forandringer og forstyrrelser og ser det som noget positivt:

– Engang var forstyrrelser af det onde, fordi vi anså det som et brud på orden. Fremtiden er imidlertid én kæmpestor forstyrrelse, hvor vi hele tiden får nye indtryk og reagerer på dem. For de unge er det ikke en drøm at blive fastholdt på arbejdsmarkedet – de drømmer snarere om fleksibilitet, hvor de skifter mellem arbejdspladser og opgaver og former arbejdslivet, så det passer til forskellige faser i deres liv.

Anne Skare Nielsen supplerer sin pointe med fakta fra en undersøgelse, der viser, at nÌste generation pü arbejdsmarkedet forventer at fü mellem 37 og 50 forskellige chefer i løbet af deres arbejdsliv.

CSR SOM FORRETNINGSSTRATEGI

Socialt ansvar blev tidligere, ifølge fremtidsforskeren, betragtet som en slags velgørenhed. Men i dag er det simpelthen blevet en forretningsstrategi:

– Virksomheder kan i dag blive certificeret for arbejdet med social ansvarlighed. Den internationale standard B Corp måler virksomheder holistisk på deres samlede sociale og miljømæssige performance ud fra høje målsætninger.

Fremover bør virksomheder derfor arbejde med CSR, büde fordi det er nødvendigt, og fordi det er det rigtige at gøre. Anne Skare Nielsen deltager i sit firma Universal Futurist i mange strategiprocesser med virksomhedsledere og fortÌller, at hun faktisk ogsü oplever en stÌrk bevidsthed hos lederne om at fü alle medarbejdertyper med ind pü fremtidens arbejdsmarked.

Peter Nørregaard, Skivemødet, Skivemoedet 2021