Samtale 4-web

Steffen Max Høgh, Mogens Lykketoft, Bertel Haarder, Marianne Jelved, Skivemødet