– HVORDAN SER DE ERFARNE PÅ DAGENS DANMARK EFTER DE HAR SLUPPET TØJLERNE?

BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING FYLDER MEGET PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN, OG IKKE MINDST I VALGÅRET ER DER MANGE HOLDNINGER, KRAV OG IDEER DER LUFTES, FOR AT FORHINDRE JORDENS UNDERGANG OG SKABE EN FREMTID FOR VORES BØRN. MEN HVORDAN SER DE ERFARNE POLITIKERE, SOM SAD VED RORET ALLEREDE INDEN ORDET ”BÆREDYGTIGHED” BLEV OPFUNDET, PÅ HELE DEN GRØNNE OMSTILLING? SKIVEMØDET HAR INVITERET TRE SKARPE, POLITISKE VETERANER TIL AT GIVE DERES BUD.

”Jorden er rig, men goderne er uhyre ulige fordelt. Fattigdommen er enorm og vokser endda under pandemien. Vi er mere end tre gange så mange mennesker som i 1945, og vi bruger af klodens ressourcer og påvirker atmosfæren ti gange så meget som dengang. Det overbelaster naturen og opvarmer planeten. Det er her og nu, der skal omstilles til grøn energi og til andre vaner og produktionsmønstre, hvis skal forhindre mangedobling af naturkatastrofer og ukontrollable folkevandringer og konflikter. Klimahandling og stop for naturødelæggelse, er en simpel pligt af hensyn til vore børn og børnebørn,” fortæller Mogens Lykketoft, fhv. formand for FN’s Generalforsamling.

Hans politiske kollega gennem årtier, Bertel Haarder, giver også sit præg i debatten og vil lægge vægt på tre ting; ”innovation, innovation og innovation,” siger Bertel Haarder og fortsætter.
”Især nye grønne energikilder, power-to-x, der bygger på brint tilvejebragt ved simpel elektrolyse. Når vi i 1800-tallet kunne omstille dansk økonomi til animalsk produktion på få årtier, så kan vi også omstille os til grøn energi på få årtier, i dette århundrede. Og så kommer den vestlige verden samtidig ud af lommen på olieproducerende diktaturstater,” slutter det mangeårige medlem af Folketinget, Venstre og fhv. Minister, Bertel Haarder.

SAMMEN MED MARIANNE JELVED DANNER DE TRE ET AF SKIVEMØDETS STÆRKESTE DEBATTER DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF.