– PROBLEMATIKKER OG HÅNDTERINGSTRATEGIER

REGERINGENS FORSLAG OM UDFLYTNING AF UDDANNELSESPLADSER FRA DE STØRRE BYER BLIVER MØDT MED BEGEJSTRING HOS LANDETS MINDRE, POTENTIELLE STUDIEBYER. MEN SELVOM ARGUMENTERNE FRA DE ENKELTE REGIONER ER REELLE, SÅ FØLGER DER EN RÆKKE UDFORDRINGER MED, SOM ER EN NØDVENDIG DEL AF DEBATTEN OM PLACERINGEN AF FREMTIDENS STUDIEPLADSER. DET BLIVER OMDREJNINGSPUNKTET TIL SKIVEMØDET 2021, NÅR MICHÈLE BELLAICHE D. 24. SEPTEMBER TALER MED REPRÆSENTANTER FOR DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION OG PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON, SAMT FORMANDEN FOR REGIONSRÅDET I REGION MIDTJYLLAND.

Den højaktuelle debat om decentralisering af uddannelser og konkret placering af studiepladser er i slutningen af september på dagsordenen til Skivemødet 2021, med ”Et Danmark i Balance” som hovedoverskrift. Hér samles et panel bestående af repræsentanter for et udvalg af debattens fløje til livedebat, faciliteret af TV-vært, journalist og moderator Michèle Bellaiche.

DIALOG OM SKABELSEN AF GODE UDDANNELSER

Paneldeltager Anette Dørge, direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution, forventer en spændende og frugtbar dialog mellem politikere og uddannelsessteder, som frem for alt kommer til at gå på, hvordan vi sammen får skabt gode uddannelser. ”Vi er en selvstændig og fagligt uafhængig institution under Uddannelses-og Forskningsministeriet, og vores opgave er at sikre de videregående uddannelsers kvalitet og relevans i hele landet”, forklarer hun. Hun påpeger, at som uvildig aktør hører det med til opgaven ikke kun at inddrage fordelene ved en potentiel placering af en uddannelse, men også kendte udfordringer og håndteringsstrategier.

MINDRE STUDIEMILJØER KAN HAVE SVÆRT VED AT KLARE SIG

”Der findes mange gode argumenter for placeringer af studiepladser, og den lokale gevinst må godt være udgangspunktet. Men vi ser ofte, at de mindre uddannelsessteder kan have svært ved at leve op til studiemiljøerne i de større byer – og så søger de studerende væk. Det drejer sig f.eks. om rekruttering af kvalificerede undervisere og sikring af et stærkt, fagligt miljø”, fortæller Anette Dørge. ”Der tæller naturligvis fordele med, som et stærkt samarbejde med det lokale erhvervsliv omkring praktikpladser og studiejobs. Men i sidste ende er det vores opgave at sikre den samme høje kvalitet af landets uddannelser, uanset placering”, fortsætter hun.

SPECIALISERING OG SAMARBEJDE KOMMER UDFORDRINGERNE I MØDE

Som opfølgning på snakken om almindeligt kendte udfordringer, nævner Anette Dørge også de erfaringer, man allerede har gjort sig omkring mulige håndteringsstrategier. Hun fortæller, at der findes mange gode eksempler på, hvordan uddannelsessteder har samlet beslægtede uddannelser under samme tag, så man på den måde kan trække på de samme faciliteter og undervisere. Specialisering hører også til blandt eksemplerne på en succesfuld strategi, som man har set det med f.eks. Animationsskolen i Viborg, Designuddannelsen i Kolding, eller Glas- og Keramikskolen på Bornholm. ”Og så har vi jo opdaget et digitalt potentiale under Corona-nedlukningen, som slet ikke er udforsket nok endnu”, slutter hun.

Michele Bellaiche, Skivemødet, Skivemoedet 2021
Foto: Staal &Johs
© Niels Åge Skovbo /FOKUS FOTO