HVORDAN KAN EN KVADRATMETER NOGLE STEDER I DANMARK KOSTE 100.000 KRONER, MENS MAN IKKE KAN SÆLGE ET HUS TIL 100.000 KRONER I SALLING? DET ER NOGET DET DER SKAL DEBATTERES OG GØRES NOGET VED TIL SKIVEMØDET 23. – 24. SEPTEMBER PÅ STRANDTANGEN.

Så længe befolkningstilvæksten er positiv, renten er 0, og boligskatterne fastfrosset, er det eneste der er dyrere end at købe en ”dyr” lejlighed i byen at købe et ”billigt” hus i provinsen.

VÌrdien af en bolig er summen af jord og bygning: Der er en endelig mÌngde jord, udbuddet kan ikke stige og hvis efterspørgslen stiger, vil prisen stige indtil efterspørgslen falder igen pü grund af den høje pris. Denne formel tegner boligmarkedet og har ikke gjort meget god for yderomrüder rundt om i Danmark, hvor mange huse stür tomme og forladte, fordi de ikke kan sÌlges.

Marlene Nørgaard Carolus, administrerende direktør hos My Banker, er Ên af debatdeltagerne i samtalen om boligmarkedet der finder sted pü Skivemødet pü Strandtangen. Sammen med Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter og Steffen Damsgaard, direktør i Landdistrikternes FÌllesrüd danner de et stÌrkt, kompetent panel som skal debattere yderomrüdernes problematikker inden for bolig- og finansieringsomrüdet.

Hvis alternativet til anvendelsen af jorden er landbrug til 150.000 pr. hektar er prisen pü jord til boligbyggeri lav, og stiger kun langsomt ved øget efterspørgsel. I omrüder hvor al jorden er optaget (byerne) vil stigende efterspørgsel betyde stigende priser.

”Bygninger koster stort set det samme over hele landet, og hvis efterspørgslen stiger, vil udbuddet stige tilsvarende. Prisen på bygninger følger derfor den almindelige prisudvikling/inflation, ” siger Marlene Nørgaard Carolus, og forstætter. ”Efterhånden som vi bliver rigere, stiger viljen og evnen til at betale højere priser for jord i byerne også. Hvis der i et område er masser af jord og faldende efterspørgsel vil prisen på boliger falde til under opførelsesprisen, og dermed kan det ikke betale sig at vedligeholde boligerne. Bruger man penge på vedligehold og istandsættelse skal man sørge for selv at bo der, så man får glæde af sin investering.”

NĂĽr det ikke kan betale sig at vedligeholde boliger, skaber man en negativ spiral, hvor boliger der forfalder, pĂĽvirker vĂŚrdien af beliggenheden/jorden. Det kan ses ved faldefĂŚrdige huse rundt i om Danmarks yderomrĂĽder.

Marlene Nørgaard Carolus er klar til at finde en løsningen og mener at regeringen skal i arbejdstøjet før det lykkes. ”Hvad man kan overveje at gøre ved det: 1.Beskat jord således at priserne på jord ikke stikker af. 2. Gør værdistigninger på ejerboliger mindre fordelagtige – ændre beskatningen. 3. I dag kan man geare sit boligkøb 4 gange med lån til 0,6% i rente og bidrag. Renterne kan trækkes fra og gevinsten er skattefri. 4. Reducer udbuddet uden for byerne – tilskud til nedrivning. 5. Øg efterspørgslen – befolkningstallet og værdien af beliggenhed – infrastruktur, uddannelser, offentlige jobs.

Marlene Nørgaard Carolus glÌder sig til at komme til Skive og tage fat pü emnet, som stür hende meget nÌrt.