Program

Torsdag

Se nærmere på torsdagens program. Fredagens program er længere nede på siden.

8.15 til 9.30

Erhvervsmøde – Åbning af Skivemødet 2021

Poul Pedersen byder velkommen til Skiveegnens Erhvervsliv

10.00 til 16.00

Code of Care Skive og Jobcenter Skiver afholder hvert år Skive Jobfestival målrettet virksomheders rekrutteringsbehov og sætter samtidig fokus på jobmulighederne på Skiveegnen.

Skive Jobfestival har til formål:

  • At brande jobmulighederne på Skiveegnen
  • At understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov
  • At skabe match mellem virksomheder og ledige med lang, mellemlang, kort eller ingen uddannelse
  • At synliggøre potentialet ved ansættelse af medarbejdere i småjobs

10.00 til 10.45

Hvorfor fik vi FN’s Verdensmål?

Hør bl.a. Mogens Lykketoft.

Mere info følger…

11.00 til 11.45

Grøn omstilling og landbruget

Mere info følger…

12.00 til 12.45

Et bæredygtigt Danmark

Hvordan ser de gamle på dagens Danmark efter de har sluppet tøjlerne?

Bæredygtighed og grøn omstilling fylder meget på den politiske dagsorden, og ikke mindst i valgåret er der mange holdninger, krav og ideer der luftes, for at forhindre jordens undergang og skabe en fremtid for vores børn. Men hvordan ser de erfarne politikere,som sad ved roret allerede inden ordet ”bæredygtighed” blev opfundet, på hele den grønne omstilling? Skivemødet har inviteret tre skarpe, politiske veteraner til at give deres bud.

Steffen max Høgh taler med Mogens Lykketoft, Bertel Haarder og Marianne Jelved.

12.45 til 13.30

Er vi dygtige nok, politisk set, til at støtte den grønne udvikling i Danmark?

Hvad kan vi vinde? er der penge i det?

Mere info følger.

13.45 til 14.30

Green Innovation Week

Mere info følger.

14.45 til 15.15

Mere info følger

15.30 til 16.15

Kommunerne kamp i den grønne omstilling

Mere info følger.

16.30 til 17.15

Skal din virksomhed være en del af fremtiden?

…og hvordan kommer du og jeg til at arbejde sammen i fremtiden?

Kom og hør fremtidsforsker Anne Skare og erhvervsmand Peter Nørgaard, Code of Care give deres bud på et meningsfuldt svar.

Fremtiden taler til os – og vi lytter. Du bliver inspireret til virksomhedernes fremtid. Du får nye tanker omkring fællesskabet på arbejdspladsen. Du går hjem med et blik ind i de næste ti års måde at drive virksomhed på. Dit job kommer til at forandre sig – hvordan?

Hvordan vil fremtidens arbejdskraft se ud? Hvad skal der til for, at du får dine medarbejdere til at blive hos dig? Hvad vil det sige at tage et socialt ansvar også for de udfordrede mennesker? Hvad vil det give virksomheden, de øvrige medarbejdere, samfundet og dig selv?

Du får mulighed for at stille spørgsmål til de to debattører, når vi for en stund letter på låget til krystalkuglen, og ser frem mod de kommende trends, der sætter overlæggeren for din virksomheds ”licens to operate”.

Steffen Max Høgh, Anne Skare, Peter Nørgaard, Skivemødet

Fredag

9.00 til 9.30

Åbning med morgensang

Mere info følger.

9.45 til 11.00

Nærhedsreformen for et Danmark i bedre Balance

Michelé Bellaiche styrer samtalen med bl.a. Søren Pape, Sofie Carsten Nielsen, Jakob Ellemann-Jensen, Kristian Thulesen Dahl.

Mere info følger.

11.15 til 12.00

Kulturens betydning i en krisetid

Krisen er i denne sammenhæng Corona-krisen. Det har været mere end et år, hvor kulturelle fyrtårne og begivenheder er blevet aflyst i tusindtal. Folk er generelt underforsynet med det, der har pirret sanserne, skabt nye tanker, udfordret sjælen og bragt mennesker sammen. Der er ingen tvivl om, at Corona har medført et opsparet underskud af stimulation.

Til Skivemødet, i september 2021, sætter Jens Gaardbo sig over for tre stærke profiler inden for kultur. En af dem er Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator hos Berlingske. Ifølge Anne Sophia Hermansen har Corona-krisen lært os, at var det ikke var for litteraturen, filmene, kunsten og Tiger King på Netflix, havde vi alle mistet forstanden.
”Kulturen har spejlet vores fortvivlelse, og givet os håb og fortalt os, at vi har været her før, og at vi er kommet videre fra pandemier mange gange tidligere i historien,” fortæller Anne Sophia Hermansen.

Hun sætter sig i stolen og danner debatpanel med Lasse Rich Henningsen, direktør i Musikkens Hus og ”den gale kunstner”, Kristian Von Hornsleth.

Jens Gaardbo, Anne Sophia Hermansen, Lasse Rich, Kristian Von Hornsleth på Skivemødet 2021

12.15 til 13.00

Decentralisering af uddannelse

Mere info følger.

13.00 til 13.30

Kultur På Kanten

Mere info følger.

13.45 til 14.15

Mad med mere – vi smager på naturen

Mere info følger.

14.30 til 15.15

Mediebilledets rolle i et Danmark i balance

Mere info følger.

15.30 til 16.00

Danmark i balance – er vi på rette vej?

Mere info følger.

16.15 til 17.00

Mere info følger

18.00 til 19.30

Fællesspisning

19.30 til 20.30

Skive Synger